Contributie

Contributie 2022

Hieronder het overzicht van de contributie per jaar. Begin februari wordt aan alle leden een mail verzonden met de factuur. Bij vragen: mail of bel de penningmeester.

LIDMAATSCHAPLEEFTIJDCONTRIBUTIE
Beeball0 - 7€ 131
Jeugd8 - 14 € 180
Jeugd15 - 17€ 210
Senioren18 en ouder€ 259
Dubbel lid18 en ouder€ 279
Niet spelendnvt€ 90
Recreantnvt€ 108

Betalingen kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL28 RABO 0106 4275 63 ten name van HSV Zwijndrecht.
Onder vermelding van “Contributie + uw naam”.