Werkplicht

Werkplicht

Voor alle spelende leden vanaf 16 jaar geldt een werkplicht. Met elkaar voeren we de werkzaamheden uit die nodig zijn. Veel dingen worden door vrijwilligers gedaan; zoals onderhoud van gebouwen en materiaal, training geven, inkopen en besturen. Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden die door de overige leden gedaan moeten worden. De werkzaamheden bestaan uit:

  • draaien van bardiensten
  • scheidsrechterbeurten
  • schoonmaken

Ieder lid geeft bij het inschrijven op welke werkzaamheden hij of zij wil uitvoeren. Gedurende het lidmaatschap kan deze keuze aangepast worden. Het liefst voor het begin van een nieuw seizoen.
Uitvoeren van de werkzaamheden wordt ingepland door de kantinecommissie (voor de bardiensten) en de wedstrijdsecretaris (voor de scheidsrechterbeurten). De schoonmaakclub plant zelf haar werkzaamheden in.
Hoe vaak je aan de beurt bent, is afhankelijk van het aantal leden en het aantal wedstrijden in een seizoen. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat iedereen gelijkmatig aan de beurt komt. De indeling wordt ruim van tevoren gemaakt op basis van de bekende wedstrijdkalender. 

Als je ingepland bent voor een bardienst of als scheidsrechters, ben je verplicht om die uit te voeren. Als je écht niet kunt, moet je zelf vervanging regelen. Bijvoorbeeld door met een teamgenoot te wisselen. Doe dit zo snel mogelijk en laat het de coördinator weten, zodat iedereen op de hoogte is. Als de wedstrijd waarbij je bent ingedeeld, verplaatst wordt of vervalt, dan krijg je daarvan bericht.

Het bestuur is gerechtigd om leden die niet meedoen aan de werkplicht te sanctioneren.